Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły
meble audio sklep
Twój koszyk jest pusty

Oferta

Logowanie / Rejestracja

Korzystanie z serwisu www.sklep.audiopunkt.com.pl

Do 24 grudnia 2014 roku

1. Sklep internetowy Audiopunkt prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składa się poprzez klikniecie na wybranej stronie z produktem „dodaj do koszyka”, i w ten sposób produkt zostaje dodany do wirtualnego koszyka. Po dodaniu wszystkich produktów należy przejść do zakładki koszyka, wybrać formę płatności i kliknąć na „wyślij zamówienie”. Po podaniu wszystkich danych i informacji o przesyłce i płatnościach, klikamy „finalizuj zamówienie”, zamówienie zostanie przekazane do realizacji. W razie problemów lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 22 825 30 90  (od godz. 11 do 19), tel. kom. 601 171 299, lub e-mail: audiopunkt@wp.pl ; audiopunkt1@wp.pl,  

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez obsługę sklepu oferty kupującego w formie złożonego zamówienia. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep – umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. Sklep w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z kupującym. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.

3. Dane podawane podczas rejestracji Klienta będą przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Audiopunkt są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zamówienia ze strony sklepu potwierdzane są w ciągu 2 dni roboczych (w praktyce w 99% w ciągu 12 godzin) od momentu ich otrzymania. W niektórych przypadkach wymagane jest potwierdzenie zamówienia ze strony Klienta - w takim wypadku sklep kontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić, lub którego nie może zrealizować z przyczyn nie leżących po jego stronie.

6. O otrzymaniu i realizacji zamówienia informujemy e-mail na podany w formularzu adres.

7. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru. Z reguły wynosi od 1 do 5 dni roboczych (w dużej większości przypadków są to jednak 1-2 dni) od momentu potwierdzenia zamówienia

8. Czas dostawy w przypadku wysyłki Pocztą Polską wynosi najczęściej (w 95 % przypadków) od 1 do 3 dni roboczych, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 14 dni roboczych. 
Czas dostawy w przypadku wysyłki firmą kurierską wynosi najczęściej (w 98 % przypadków) 1 dzień roboczy, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 5 dni roboczych.

9. Towar dostarczany jest na koszt zamawiającego – formy zapłaty za zamówienie, formy wysyłki i koszty wysyłki podane są podczas składania zamówienia. Składając zamówienie wybierają Państwo najdogodniejsza sobie formę dostarczenia przesyłki i zapłaty za nią.

10. Wystawiamy Faktury VAT - w tym celu prosimy o zaznaczenie tej opcji w zamówieniu. Domyślnie do przesyłki dołączany jest paragon. Jednocześnie ze złożeniem zamówienia Klient upoważnia sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

11. Większość z naszych produktów posiada pisemną gwarancje, która obowiązuje na terenie Polski. Gwarancje realizowane są bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji dołączonej do produktu. 
W przypadku wystąpienia usterek lub wad towaru prosimy o jak najszybszy kontakt z nami najlepiej droga mailową.

12. Podane w opisach specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.

13. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni od dnia doręczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 
14. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - nie obowiązuje więc ich prawo odstąpienia od umowy.

15. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. 
Podstawą rozpatrzenia roszczeń przez sklep jest poinformowanie przez Klienta sklepu o zaistniałej niezgodności towaru z umową. Sklep akceptuje każdą formę informacji od Klienta przewidziane przez Ustawodawcę. Ponadto, sklep udostępnia Klientom gotowy formularz „Dokument zwrotu towaru”, który pozwala na sprawniejsze rozwiązanie toku reklamacyjnego.

16. Nie prowadzimy prac związanych z wyładunkiem, wnoszeniem, rozpakowywaniem i montażem zamówionego towaru (chyba, że zostało to określone w odrębnej umowie np. umowie instalacyjnej).

17. Wszystkie wymienione produkty i nazwy zostały używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

18. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

19. Sklep Audiopunkt zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom drogą elektroniczną, informacji o bieżących ofertach i nowościach w ofercie sklepu. Informacje przesyłane są wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę.

20. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do wymiany na towar wolny od wad lub zwrotu pieniędzy. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.

21. Sklep Audiopunkt nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. Sklep Audiopunkt nie ponosi odpowiedzialności przewidzianych w Regulaminie, spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Sklep Audiopunkt, w szczególności z powodu działania siły wyższej.

22. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631). Jeśli regulamin ogranicza jakiekolwiek uprawnienia Konsumenta sklep zobowiązuje się do nie stosowania ich.

23. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.

Po 25 grudnia 2014 roku

1. Sklep internetowy Audiopunkt prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składa się poprzez klikniecie na wybranej stronie z produktem „dodaj do koszyka”, i w ten sposób produkt zostaje dodany do wirtualnego koszyka. Po dodaniu wszystkich produktów należy przejść do zakładki koszyka, wybrać formę płatności i kliknąć na „wyślij zamówienie”. Po podaniu wszystkich danych i informacji o przesyłce i płatnościach, klikamy „finalizuj zamówienie”, zamówienie zostanie przekazane do realizacji. W razie problemów lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 22 825 30 90  (od godz. 11 do 19), tel. kom. 601 171 299, lub e-mail: audiopunkt@wp.pl ; audiopunkt1@wp.pl,  

1.1. Aby dokonać zakupów w sklepie Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, aktualną wersję przeglądarki www oraz komputer zdolny do współpracy z nią. Szczegółowy sposób składania zamówienia:

http://sklep.audiopunkt.com.pl/statics/rejestracja.html#boxy

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez obsługę sklepu oferty w formie złożonego zamówienia. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep – umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. Sklep w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z kupującym.

2.1 Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.

3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:

  • wybrać zamawiany towar lub usługę,
  • wybrać sposób dostawy, wprowadzić adres dostawy i dane, na jakie ma być wystawiona faktura,
  • wybrać sposób płatności spośród dostępnych w formularzu zamówienia i dokonać stosownej opłaty.

Szczegółowy wykaz form płatności można znaleźć pod następującym adresem

http://sklep.audiopunkt.com.pl/statics/rejestracja.html#boxy

3.1 Wprowadzanie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu, za pośrednictwem formularza kontaktu, mailowo przez adres: audiopunkt@wp.pl ; audiopunkt1@wp.pl

3.2 W przypadku sytuacji, gdy Klient nie ureguluje zapłaty za zamówiony towar w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez sklep zamówienia, sklep ma prawo anulować złożone zamówienie. Klient zostanie poinformowany o fakcie anulowania, poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

4. Sklep internetowy Audiopunkt jest usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Świadczone usługi to: prowadzenie konta Klienta dostępnego po rejestracji, realizacja mailingów, możliwość zamieszczania komentarzy pod produktami, możliwość porównywania produktów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Świadczenie prowadzenia konta ma charakter bezterminowy i może być w każdym momencie zakończone na wyraźne życzenie Klienta (w formie wypowiedzenia umowy na adres mailowy sklepu lub na adres korespondencyjny). W przypadku sytuacji, gdy sklep jest w trakcie realizacji zamówienia, a Klient postanowił rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta), nastąpi to w ciągu 14 dni od momentu doręczenia produktu do Klienta. Rejestracja konta Klienta odbywa się w drodze wypełnienia stosownego formularza pod adresem:

http://sklep.audiopunkt.com.pl/statics/rejestracja.html#boxy

Następnie sklep wysyła wiadomość mail z potwierdzeniem rejestracji, która zawiera link, w który Klient zobowiązany jest kliknąć w celu potwierdzenia poprawności danych. Jest to moment zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem.

4.1 Dane podawane podczas rejestracji Klienta będą przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom lub podmiotom trzecim.

4.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego (dostępny pod każdym produktem) lub poczty e-mail. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

6. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Audiopunkt są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Zamówienia ze strony sklepu potwierdzane są w ciągu 2 dni roboczych (w praktyce w 99% w ciągu 12 godzin) od momentu ich otrzymania. W niektórych przypadkach wymagane jest potwierdzenie zamówienia ze strony Klienta - w takim wypadku sklep kontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie.

8. O otrzymaniu i realizacji zamówienia informujemy e-mail na podany w formularzu adres.

9. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru. Z reguły wynosi od 1 do 5 dni roboczych (w dużej większości przypadków są to jednak 1-2 dni) od momentu potwierdzenia zamówienia.

10. Czas dostawy w przypadku wysyłki Pocztą Polską wynosi najczęściej (w 95% przypadków) od 1 do 3 dni roboczych, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 14 dni roboczych. Czas dostawy w przypadku wysyłki firmą kurierską oznaczoną 24h wynosi najczęściej (w 98 % przypadków) 1 dzień roboczy, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadku wysyłki firmą kurierską oznaczoną 48h czas realizacji to najczęściej 2 dni robocze, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 5 dni roboczych. 

11. Towar dostarczany jest na koszt zamawiającego – formy zapłaty za zamówienie, formy wysyłki i koszty wysyłki podane są podczas składania zamówienia. Składając zamówienie wybierają Państwo najdogodniejsza sobie formę dostarczenia przesyłki i zapłaty za nią.

11.1 W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie, sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

11.2. Sklep zastrzega sobie prawo do podniesienia wartości zamówienia o koszt realizacji płatności.

11.3 W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie, sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

12. Domyślnie do przesyłki dołączany jest paragon. Na wyraźne życzenie wystawiamy faktury VAT - w tym celu prosimy o zaznaczenie tej opcji w zamówieniu. Jednocześnie ze złożeniem zamówienia Klient upoważnia sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu przedsiębiorstwa oświadcza, że dokonuje w jego imieniu wpłaty. 

13. Większość z naszych produktów posiada pisemną gwarancje, która obowiązuje na terenie Polski. Gwarancje realizowane są bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji dołączonej do produktu. W przypadku wystąpienia usterek lub wad towaru prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami o gwarancjach i reklamacjach.

14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku Klient, który spełnia definicję konsumenta z wcześniej wymienionej ustawy dysponuje prawem do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Klient zwraca produkt na swój koszt. W przypadkach zastrzeżonych prawem zwrot nie jest możliwy lub Klient zostanie obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku Klientów nie spełniających definicji konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku nie mają zastosowania przepisy o odstąpieniu od umowy.

14.1. Szczegółowy wykaz praw i obowiązków dotyczących zwrotów i odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem: www.sklep.audiopunkt/panel/prawa

 15. Reklamacja w drodze rękojmi jest możliwa, gdy konsument stwierdzi, że zakupiony towar konsumpcyjny jest niezgodny z zawartą ze sprzedawcą umową. Podstawowym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest poinformowanie sprzedawcy o takiej niezgodności w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującym prawem. Zgodnie z prawem taki towar podlega naprawie lub wymianie. Odpowiedź na zawiadomienie Klienta zostanie udzielona w ciągu 14 dni. 

15.1 Podstawą rozpatrzenia roszczeń przez sklep jest poinformowanie przez Klienta sklepu o zaistniałej niezgodności towaru z umową. Sklep akceptuje każdą formę informacji od Klienta przewidzianą przez Ustawodawcę. Ponadto, sklep udostępnia Klientom gotowy formularz „Dokument zwrotu towaru”, który pozwala na sprawniejsze rozwiązanie toku reklamacyjnego.

15.2 W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep, lub sklep nie wymienił produktu na wolny od wady, ani tej wady nie usunął.

17. Nie prowadzimy prac związanych z wyładunkiem, wnoszeniem, rozpakowywaniem i montażem zamówionego towaru (chyba, że zostało to określone w odrębnej umowie np. umowie instalacyjnej).

18. Wszystkie wymienione nazwy produktów i producentów zostały używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

19. Podane w opisach specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.

20. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

21. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedażowych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Powyższe prawo do przeprowadzania akcji nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

21.1. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż jest ograniczona określoną liczbą towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności spływania zamówień aż do momentu, w który wyczerpane zostaną zapasy objęte daną formą wyprzedaży lub promocji. W zależności od warunków promocji – w magazynie sklepu lub w magazynie zewnętrznego dostawcy.

21.2. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

22. Sklep Audiopunkt zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom drogą elektroniczną, informacji o bieżących ofertach i nowościach w ofercie sklepu. Informacje przesyłane są wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę.

23. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do możliwości przewidzianych ustawowo. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.

23.1 Wszystkie produkty dostępne w Audiopunkcie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej np. w przypadku produktów wyprzedażowych, ex-demo i innych tego typu. Wszystkie produkty dostępne w Audiopunkcie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

24. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Audiopunkcie i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres: audiopunkt@wp.pl  w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez sklep Audiopunkt dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do Audiopunktu na swój koszt.

25. Sklep Audiopunkt nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, awaria etc.) lub innych od niego niezależnych. Sklep Audiopunkt nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w Regulaminie, spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez sklep Audiopunkt, w szczególności z powodu działania siły wyższej.

26. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia Konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania owych zapisów.

27. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

28. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.